BIOS på gult chip

Så funkar BIOS och UEFI

När du trycker på strömbrytaren på din dator startar en komplex process för att ladda operativsystemet. Två centrala komponenter i denna process är BIOS (Basic Input/Output System) och UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Här går vi igenom hur de två startmekanismerna fungerar.

BIOS: Den traditionella startmekanismen

BIOS är ett litet program som lagras på en chip på moderkortet och körs när du startar din dator. Det är ansvarigt för att utföra POST (Power-On Self Test), en serie tester för att se till att datorns hårdvara fungerar korrekt. BIOS kontrollerar också att det finns en startbar enhet (till exempel en hårddisk eller en DVD) och laddar sedan operativsystemet från den enheten.

BIOS är ett äldre system och har vissa begränsningar. Till exempel kan det bara hantera hårddiskar upp till 2 TB i storlek och det har begränsat stöd för moderna funktioner som grafikkort och nätverksanslutningar.

UEFI: Nästa generations startmekanism

UEFI är en modernare ersättning för BIOS som har designats för att övervinna dess begränsningar. Det kan hantera mycket större hårddiskar och det har inbyggt stöd för funktioner som nätverksstart och fjärrdiagnostik.

UEFI har också en mer användarvänlig gränssnitt än BIOS. Det kan till exempel visa en grafisk meny istället för en textbaserad, och man kan använda musen för att navigera i menyn.

Övergången från BIOS till UEFI

De flesta moderna datorer använder nu UEFI istället för BIOS. Övergången har dock varit gradvis och många datorer som tillverkats under de senaste tio åren har stöd för både BIOS och UEFI.

För att använda UEFI måste operativsystemet också stödja det. De flesta moderna operativsystem har fullt stöd för UEFI.

BIOS och UEFI är centrala komponenter i hur din dator startar och kör operativsystemet. Medan BIOS är det äldre systemet har UEFI tagit över som standard på grund av dess större flexibilitet och stöd för moderna funktioner. Oavsett vilket system din dator använder är det viktigt att hålla det uppdaterat för att säkerställa bästa möjliga prestanda och säkerhet.

Rulla till toppen